News

News

Sunday
October, 1

ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်

ၶၢဝ်ႇ- SSPP

2019 May ( 26)

တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9)မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(28) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃး ၵၼ်ပဵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးၾိင်ႈငႄႈ ပုတ်ႉထႁဝ်း၊ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းသေ၊ တွၼ်ႈသူးယွင်ႈယေႃးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ငိုၼ်း 50,000ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇပွင်ပဵၼ်လႆႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း၊ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈပၢင်ထူဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺီႉၵၼ်သေ ဢဝ်မေႃသွၼ်(7)ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း (106)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...