News

News

Thursday
September, 28

ထုင့် ၼမ့်မႃႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

တႅမ်ႈ- SSPP

2019 May (24)

ၼႂ်းထုင့်တၢင်ႇၼမ့်မႃႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ သေ ပေႃႈ/မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ/ၵူၼ်းလူင် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း တၢင်းၼမ်ယူႇ။

ဝၼ်းထီ့ 23/5/2019 ယၢမ်း တေႇတၢင်ႈဢဝ်ၵၢင်ၼႂ် (08:00) တေႃႇထိုင် (11:15) မူင်းၼၼ့် ပၢင်ၵႅဝ်ႈ လူင်းလိုဝ်ႈလၢႆးပူင်ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်းပႃးလူၺ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ (ဢမ်ႇၼၼ်) ႁွင့်ဝႃႈ- ႁူင်းႁဵၼ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ ဢွင်ႈတီႈဝိႁၢရ်ႇမႂ်ႇပၢင်ႁူင်း ဢိူင်ႇၼႃးၼဵဝ့် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢင်သွၼ်းသွၼ် လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(45)ဝၼ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး (159) ၵေႃႉ၊ မေႃသွၼ်(2)ၵေႃႉ မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်းၵႅဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵၢၼ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆ့ -မီးယိူင်းဢၢၼ်လူင်ယူႇ (3)ၶေႃႈ၊ (ၵ)ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း/ၸၢႆး မေႃၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝိႁၢရ်ႇ ၊ (ၶ) လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃႁႂ်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ မေႃၼပ့်ယမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း (င)ႁႂ်ႈလိၵ်းလၢႆးတႆးႁဝ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းၶၢဝ်း တၢင်းၼႃႈ”ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

          တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)SSPP/ SSA ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် သၢင်ႇဝီႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ တွၼ်ႈပႃးငိုၼ်းၼမ်ႉၸႂ်မေႃသွၼ် 100,000ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပၼ်ၶေႃႈ သင်ႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈတီႈၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးပၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...