News

News

Tuesday
September, 26

တပ့်ဢူပ့်ပိူင်ႇSSPP/SSA ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၼမ့်မေႃႇၼိူဝ်သၼ်လွႆၶိူဝ်း

တႅမ်ႈ- SSPP

2019 May(29)

တပ့်ဢူပ့်ပိူင်ႇမၢႆတပ့် (357)SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၼမ့်မေႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶိူဝ်း သၼ်လွႆၶိူဝ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီ့ 28/5/2019 ယၢမ်း 09:45 ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ့်ဢူပ့်ပိူင်ႇ မၢႆတပ့် (357) လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇတေၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၼမ့်မေႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶိူဝ်း မိူၼ်းၼင်ႇ လဵၵ်းမုင်း၊ မႆ့သၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ၶိုၼ်းမေး ၵုမ်းလုမ်းလႃး ၼမ့်မေႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၸႂ့်တိုဝ်းပဵၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇတူင့်ၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢဝ်းမႆႈၼႆ့ ၼမ့်ႁႅင်ႈၼမ့်ယွမ်း ၸိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ့်ၼၼ့် ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႄးလုမ်းလႃးၼမ့်မေႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ၶႃႈယဝ့်”ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးၼၼ့် ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ၼၼ့် တပ့်သိုၵ်းႁဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶၢဝ်းလ်ႂၶၢဝ်းၼၼ့်ယူႇယဝ့်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...