News

News

Wednesday
July, 17

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယွင်းယေႃးဢဝ်ၵုင်မုၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (25)

          ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး ၵေႃႉလႆႈသူးပၢႆးသၢႆႊ Academic Contest တီႈမိူင်းဢမေႊရီးၵႃး ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယွင်ႈယေႃး လွင်ႈၶတ်းၸႂ် မၼ်းၼၢင်း လူၺ်ႈသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်း ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတႃႇၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းတႆး တင်းလုမ်ႈ။

          ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸၢႆးလႃႈ+ၼၢင်းၵဵင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ Academic Contest ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၽူဝ်းၼိၵ်ႉသ် ဢႃႊလီႊၸူဝ်းၼႃး(phoenix Arizona) မိူင်းဢမေႇရီႊၵၼ်ႊ ဝၼ်းထီႉ 12.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 17.5.2019 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးသေ မၼ်းၼၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လႆႈမႃး သူးထီႉ(2)ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းလုမ်ႈၼႆလႄႈ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢဝ်ၵုင်ဢဝ်မုၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ်မၼ်းၼၢင်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းထုၼ်း 300,000 ဝၢတ်ႇ ပဵၼ်သူးၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈၸႂ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

          ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ“လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၸရိၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တိုၼ်း တႃႇသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈသင်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း လူယိူင်ႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေလူယိူင်ႈ ဢဝ်ႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇလီၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်”ဝႃႈၼႆ။

          ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိင်ႇၺႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်းပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်သေ ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးၶိုတ်းၸၼ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၶူပ်ႇပီႊလႂ်ၸႂ်ႉငိုၼ်းႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵမ်ႉၸွႆးၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈသင် လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈသင်  လႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...