News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယွင်းယေႃးဢဝ်ၵုင်မုၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (25)

          ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး ၵေႃႉလႆႈသူးပၢႆးသၢႆႊ Academic Contest တီႈမိူင်းဢမေႊရီးၵႃး ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယွင်ႈယေႃး လွင်ႈၶတ်းၸႂ် မၼ်းၼၢင်း လူၺ်ႈသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်း ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတႃႇၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းတႆး တင်းလုမ်ႈ။

          ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸၢႆးလႃႈ+ၼၢင်းၵဵင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ Academic Contest ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၽူဝ်းၼိၵ်ႉသ် ဢႃႊလီႊၸူဝ်းၼႃး(phoenix Arizona) မိူင်းဢမေႇရီႊၵၼ်ႊ ဝၼ်းထီႉ 12.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 17.5.2019 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးသေ မၼ်းၼၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လႆႈမႃး သူးထီႉ(2)ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းလုမ်ႈၼႆလႄႈ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢဝ်ၵုင်ဢဝ်မုၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ်မၼ်းၼၢင်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းထုၼ်း 300,000 ဝၢတ်ႇ ပဵၼ်သူးၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈၸႂ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

          ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ“လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၸရိၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တိုၼ်း တႃႇသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈသင်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း လူယိူင်ႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေလူယိူင်ႈ ဢဝ်ႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇလီၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်”ဝႃႈၼႆ။

          ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိင်ႇၺႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်းပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်သေ ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးၶိုတ်းၸၼ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၶူပ်ႇပီႊလႂ်ၸႂ်ႉငိုၼ်းႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵမ်ႉၸွႆးၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈသင် လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈသင်  လႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...