News

News

Sunday
October, 1

ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝတ်ႉမႂ်ႇ တူၼ်ႈယွတ်ႈယႂ်ႇပႆၸီႉၾႃႉ ႁႂ်ႈၵျႃႉမိူင်းၵူၼ်းဢိၵ်ႇမိူင်းၽီ

ႁၢဝ်းၶမ်း(ေဢႇပရိူဝ်ႇ-20 ဝၼ်း)

          ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇေသ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁူၵ်း ဢိူင်ႇၽႃႇယႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈ ဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတႃႇၼႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈတႃႇၼေသ ေၵႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယိူင်းၸူး မိူင်းၶမ်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။

          ဝၼ်းထီႉ-19.04.2019 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးထူး တၢင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေသ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉဝတ်ႉမႂ်ႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (4)မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

          ဝတ်ႉမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်းၼႆႉ လႆႈႄတႇေၵႃႇသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီ2018 ၼီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႄလႈလုၵ်ႈတပ်ႉတင်းသဵင်း ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1) ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း-67,000,000 ပျႃး၊ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း သၢမ်ဝၢၼ်ႈ(ဝၢၼ်ႈႁူၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသူမ်ႈၶွၼ်ႈ) လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း- 31,341,000 ပျႃး၊ ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းေသ ေၵႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸဝ်ႉပီ ပီ2019 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...