News

News

Wednesday
February, 28

တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး

2018 November (23)
ႁိူၼ်းၶႃး
ဝၼ်းထီႉ-23.11.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃးၼမ်ႉလၼ်ႈ သီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ(3)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ။


ၸွမ်းၼင်ႇၸႅၼ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၾူၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 60 ၽႄႁဵတ်းငႃးသိုၵ်း 2 ငႃးသေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈငႃး သိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼၼ်ႉ မီးထေႃႈၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁေႉ ထေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇထေႃႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းယိုဝ်းယႂ်ႇၼိူဝ်ထေႃႈၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈ(2)ၵေႃႉ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယႃတီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်လႄႈတၢႆၸွမ်းတၢင်း(႑)ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇ မၢၵ်ႇ M-79 (2)ၵမ်း၊ M-22 (5)ၵမ်းၵူၺ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃး ၼမ်ႉလၼ်ႈသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းသေ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ1-ၸၢႆးၵူၸ ဢႃႇယူႉ(34)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ-လုင်းလၢဝ်+ပႃႈပွၵ်း 2-ၸၢႆးသႅင်ၶိူဝ်း ဢႃႇယူႉ(11)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းမူၼ်း+ပႃႈၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၼ်ႉ(4)တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး လေႃႉ၊ 3-သၢင်ႇၼွင်ႉ ဢႃႇယူႉ(36)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၺူဝ်ႇ+ပႃႈသႃႇ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်ၵႂႃႇတၢႆၸွမ်းတၢင်း။

ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ 1-ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ဢႃႇယူႉ(26)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းလၢဝ်+ပႃႈပွၵ်း 2-ၼၢင်းမူၼ်း ဢႃႇယူႉ(24)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းၵွႆႇ+ပႃႈၽၢင်း ၼႃးလေႃႉ၊ 3-ၼၢင်းယိင်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ(2)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ ၸၢႆးၽူင်း+ၼၢင်းမူၼ်း ၼႃးလေႃႉ၊ 4- မေႃသွၼ်ၼၢင်း ထူၺ်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းမွင်ႇထုၼ်း+ပႃႈၼၢင်းၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵူတ်ႇ လၢင်ႉၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႈလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ယိူဝ်ႇ တၢႆတၢင် တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...