News

News

Thursday
June, 20

တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး

2018 November (23)
ႁိူၼ်းၶႃး
ဝၼ်းထီႉ-23.11.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃးၼမ်ႉလၼ်ႈ သီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ(3)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ။


ၸွမ်းၼင်ႇၸႅၼ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၾူၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 60 ၽႄႁဵတ်းငႃးသိုၵ်း 2 ငႃးသေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈငႃး သိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼၼ်ႉ မီးထေႃႈၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁေႉ ထေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇထေႃႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းယိုဝ်းယႂ်ႇၼိူဝ်ထေႃႈၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈ(2)ၵေႃႉ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယႃတီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်လႄႈတၢႆၸွမ်းတၢင်း(႑)ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇ မၢၵ်ႇ M-79 (2)ၵမ်း၊ M-22 (5)ၵမ်းၵူၺ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃး ၼမ်ႉလၼ်ႈသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းသေ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ1-ၸၢႆးၵူၸ ဢႃႇယူႉ(34)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ-လုင်းလၢဝ်+ပႃႈပွၵ်း 2-ၸၢႆးသႅင်ၶိူဝ်း ဢႃႇယူႉ(11)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းမူၼ်း+ပႃႈၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၼ်ႉ(4)တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး လေႃႉ၊ 3-သၢင်ႇၼွင်ႉ ဢႃႇယူႉ(36)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၺူဝ်ႇ+ပႃႈသႃႇ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်ၵႂႃႇတၢႆၸွမ်းတၢင်း။

ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ 1-ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ဢႃႇယူႉ(26)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းလၢဝ်+ပႃႈပွၵ်း 2-ၼၢင်းမူၼ်း ဢႃႇယူႉ(24)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းၵွႆႇ+ပႃႈၽၢင်း ၼႃးလေႃႉ၊ 3-ၼၢင်းယိင်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ(2)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ ၸၢႆးၽူင်း+ၼၢင်းမူၼ်း ၼႃးလေႃႉ၊ 4- မေႃသွၼ်ၼၢင်း ထူၺ်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းမွင်ႇထုၼ်း+ပႃႈၼၢင်းၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵူတ်ႇ လၢင်ႉၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႈလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ယိူဝ်ႇ တၢႆတၢင် တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...