News

News

Tuesday
September, 26

တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး

2018 November (23)
ႁိူၼ်းၶႃး
ဝၼ်းထီႉ-23.11.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃးၼမ်ႉလၼ်ႈ သီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ(3)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ။


ၸွမ်းၼင်ႇၸႅၼ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၾူၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 60 ၽႄႁဵတ်းငႃးသိုၵ်း 2 ငႃးသေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈငႃး သိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼၼ်ႉ မီးထေႃႈၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁေႉ ထေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇထေႃႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းယိုဝ်းယႂ်ႇၼိူဝ်ထေႃႈၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈ(2)ၵေႃႉ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယႃတီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်လႄႈတၢႆၸွမ်းတၢင်း(႑)ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇ မၢၵ်ႇ M-79 (2)ၵမ်း၊ M-22 (5)ၵမ်းၵူၺ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃး ၼမ်ႉလၼ်ႈသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းသေ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ1-ၸၢႆးၵူၸ ဢႃႇယူႉ(34)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ-လုင်းလၢဝ်+ပႃႈပွၵ်း 2-ၸၢႆးသႅင်ၶိူဝ်း ဢႃႇယူႉ(11)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းမူၼ်း+ပႃႈၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၼ်ႉ(4)တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး လေႃႉ၊ 3-သၢင်ႇၼွင်ႉ ဢႃႇယူႉ(36)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၺူဝ်ႇ+ပႃႈသႃႇ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်ၵႂႃႇတၢႆၸွမ်းတၢင်း။

ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ 1-ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ဢႃႇယူႉ(26)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းလၢဝ်+ပႃႈပွၵ်း 2-ၼၢင်းမူၼ်း ဢႃႇယူႉ(24)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းၵွႆႇ+ပႃႈၽၢင်း ၼႃးလေႃႉ၊ 3-ၼၢင်းယိင်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ(2)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ ၸၢႆးၽူင်း+ၼၢင်းမူၼ်း ၼႃးလေႃႉ၊ 4- မေႃသွၼ်ၼၢင်း ထူၺ်းၶမ်း ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈမႄႈ လုင်းမွင်ႇထုၼ်း+ပႃႈၼၢင်းၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵူတ်ႇ လၢင်ႉၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႈလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ယိူဝ်ႇ တၢႆတၢင် တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...