News

News

Tuesday
February, 27

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ေတႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်

By သႅင်ၸိုင်ႈ

October 27,2018
တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊတဵမ် ဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) မွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလ်ႂတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုင်းႁပ်ႉဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၸင်ႇ ေတႁပ်ႉႁွင်ႈလွင်ႈၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ်မႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇပႃႈတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႄလႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝူၼ်ႉၵႂၢင်ထူပ်းလွင်ႈဢိုမ်တိုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႄလႈ တႃႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ေပႃးေတၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တႅၼ်းတီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်မူၼ်ႉႄမးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႁႃႁၼ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈတင်ႈတူဝ်တင်ႈၸႂ် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ပင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ 3 ပွၵ်ႈေသ ၼႂ်းေၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင် 51 ေၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး ေၶႃႈ ၶၵ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈေသေၶႃႈ၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၽူႈထႅၼ်ႈၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ(15,16)ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် မီးေၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သင်ေသေၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ေသတႃႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ေၶႃႈၵမ်ႉယၼ်တႃႇ ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႄလႈ မိူဝ်ႈလႂ်မႆႉတမႃႇၶူမ်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်းဝၢၼ်မႃးယဝ်ႉၸင်ႇ ေတ ၶိုင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉႁိုဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ