News

News

Thursday
June, 20

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ေတႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်

By သႅင်ၸိုင်ႈ

October 27,2018
တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊတဵမ် ဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) မွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလ်ႂတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုင်းႁပ်ႉဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၸင်ႇ ေတႁပ်ႉႁွင်ႈလွင်ႈၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ်မႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇပႃႈတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႄလႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝူၼ်ႉၵႂၢင်ထူပ်းလွင်ႈဢိုမ်တိုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႄလႈ တႃႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ေပႃးေတၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တႅၼ်းတီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်မူၼ်ႉႄမးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႁႃႁၼ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈတင်ႈတူဝ်တင်ႈၸႂ် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ပင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ 3 ပွၵ်ႈေသ ၼႂ်းေၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင် 51 ေၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး ေၶႃႈ ၶၵ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈေသေၶႃႈ၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၽူႈထႅၼ်ႈၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ(15,16)ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် မီးေၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သင်ေသေၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ေသတႃႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ေၶႃႈၵမ်ႉယၼ်တႃႇ ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႄလႈ မိူဝ်ႈလႂ်မႆႉတမႃႇၶူမ်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်းဝၢၼ်မႃးယဝ်ႉၸင်ႇ ေတ ၶိုင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉႁိုဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...