search

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ တင်း ၵႃးဢွၼ်ႇ Probox လေႃႈတမ်ၽႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး Probox တၢႆထင်တီႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇဝႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တႃႈၵုင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသိူဝ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၼႆ ဢူးၵျေႃႇ

ဢူးၸေႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း Myanmar Payment Union (MPU) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉ ၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) ၵူႊယေး

ၶွင်ႇသီႇ ဝဵင်းၵလၢတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ (Glasgow) တီႈၸိုင်ႈမိူင်း သၶွတ်ႉလၢၼ်ႇ (Scotland) လႆႈႁုပ်ႉယိုတ်းၶိုၼ်း သူးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းလူင် (Freedom of the City) ဢၼ်လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်

ႁူင်းၾႆးဝိၼ်လူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်းဢဝေႇရႃႇ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image