search

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်သေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၼ်းၸၢႆး လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇ(ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈလႅင် ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်း သၢင်ႇၶႅင်ႇ ပႃႈသိုဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 18 ၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်းၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ် Ice-Cream သေ ပဵၼ်ၵွင်ႉ မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ လႄႈလႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၵႅမ်ၶုၼ်ၼၢမ်းၵၢၼ်  ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- တႃႇသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လႅင်ၾႆး မူႇၸေႊ -ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၾူၼ်လႃႊၼီႊၺႃႊ တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းမႃးသေ တူင်ႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ တူၵ်းဝၼ်းတူၵ်းၶိုၼ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ 2-ဝတ်ႉ(ၵျွင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁွႆး

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image