search

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇလုမ်း NCAS-EAO တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းယႄးဢွင်ႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ်

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင် လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉမႃး သိုၵ်း

ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ပႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းလိူၼ် November 2017 ၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈ

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image