search

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပၢင်သွၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးတဵၼ်းလဵပ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႅင်းမႅတ်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ 

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 29-ပီႊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ

တီႈၼမ်ႉမ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ၊

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image