search

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပိုၼ်ႉထၢၼ် (အခြေခံပညာဦးစီးဌာန) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈတပ်ႉ လွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ႁပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ပိုတ်ႇႁပ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 23

ၸုမ်းမေႃယႃ ၾၢႆႇတႃ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေမႃးၵူတ်ႇထတ်း ၽႃႇတတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်း ပဵၼ်တီႈတႃ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင် တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢ

တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (TB) ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉမသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်လႅပ်ႈတေလၢမ်းၽေႈ၊

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်းပႃးၶွၼ်ႉလိုပ်ႈလမ်းၾၼ်းတႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ 4 ၵေႃႉ တေႃႇ 4 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း ၸဵပ်း

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image