search

ဝၼ်းထီႉ02/12/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈလင်လႄႈ ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း လူႉၵွႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ႉတပ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 10 ထတ်း ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 27/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢိၼ်ႇတိယ ႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း Umroi ဢၼ်မီး

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်ႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်ၵၼ်တင်း(SSPP/SSA)။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Helicopter

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image