search

ၶွင်ႇသီႇ ဝဵင်းၵလၢတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ (Glasgow) တီႈၸိုင်ႈမိူင်း သၶွတ်ႉလၢၼ်ႇ (Scotland) လႆႈႁုပ်ႉယိုတ်းၶိုၼ်း သူးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းလူင် (Freedom of the City) ဢၼ်လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်

ဢူးၸေႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း Myanmar Payment Union (MPU) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉ ၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) ၵူႊယေး

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်  ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (Property Tax) တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီး

ႁူင်းၾႆးဝိၼ်လူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်းဢဝေႇရႃႇ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆတီႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁူမ်ႈတၢၼ်းမွၵ်ႇမႆႉမွင်ၸႂ် ၼႂ်းဝၼ်း ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ။

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image