search

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသၢင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ႁိမ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – မိူဝ်ႈတပ်ႉၶဝ် တိုၵ်ႉလူင်းဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယူႇၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉၺႃးၵၼ် တင်း တပ်ႉ

ၶုၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ PNA ပဢူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵထိၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႈၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုမ်ႉ

ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ယႃႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image