search

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇဢမ်ႇမီး။

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝိႁၢၼ်ႇႁူဝ်ၸၢၼ်း ထုင်ႉၸလၢၼ်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းယႆလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်သင်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ တင်း ၵႃးဢွၼ်ႇ Probox လေႃႈတမ်ၽႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး Probox တၢႆထင်တီႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ (WWF) ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တီႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇဝႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တႃႈၵုင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသိူဝ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၼႆ ဢူးၵျေႃႇ

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image