search

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း (DPN) ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-24 October 2017 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႃႇတီႇတႆးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းသင်ၶ

တူဝ်တႅၼ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢွၼ်ၼႃႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2017 ၼႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇ UWSA ၸုမ်းပၢင်သၢင်း လႄႈ NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image