search

ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ မီး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး

မေႃသွၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼၢႆး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ပီ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈသွင်ပီႊၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇ ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်း ၸိုင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်းတီႈ လုမ်းၾၢႆႇတီႈလိၼ်

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image