search

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်လၢႆလွင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 91 တီႈတႃႈၶီႈ

ဝၼ်းထီႉ 5 December 2017 ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး တႄႇမႃးမိူဝ်ႈပီ1958 လိူၼ်မေႇ 21 ဝၼ်းလႄႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် မီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်သေ ထိုင်တီႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုင်းၸၢႆးမူၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။

ဝၼ်းထီႉ 01/12/2017 ပီတႆး 2112 ပီသႃႇသၼႃႇ 2561 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇလႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ(1)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ(2) လႄႈၸဝ်ႈႁၢၼ်

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image