search

ဝၼ်းထီႉ18/11/2017 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး႒႑႑႒ၼီႊလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝတ်ႉၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း (NCA EAOs-8) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ငူပ်ႉငီႉ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (JMC) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝိႁၢၼ်ႇႁူဝ်ၸၢၼ်း ထုင်ႉၸလၢၼ်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းယႆလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်သင်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇဢမ်ႇမီး။

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ (WWF) ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တီႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image