search

ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းတႆး – တေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ တီႉလႆႈႁိမ်းၶူဝ်လႅၼ် လိၼ်တႆး – ထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 21/10/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၶူဝ်မိုတ်ႈ ၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ။ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝူင်ႈၵၢင်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်းမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mae Sai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးသေႃး တႃႉ ဢႃယု 34 ပီ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း 8 ၵွၼ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 12.4 ၵီႊလူဝ်ႊ ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈ ဝႃႈ “လႆႈႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉ တီႈၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ 10,000 ဝၢတ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းထႆးလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး – ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးၸုမ်းၵႃႉယႃႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇထႆးယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ် ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပၢႆႈလွတ်ႈ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image