search

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတေႇၸ ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းလင်

သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး 2-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2-ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးတႄႇမႆႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် တီႈၸၼ်ႉ-5 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 03:00-မူင်း ဝၼ်းထီႉ 19 October 2017 ၊ တၢင်းႁိုင်ၾႆးမႆႈ 3-ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ၊ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးႁွင်ႈလိုဝ်ႈယူႇ 189-ႁွင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း 141-ၵေႃႉ ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉတႃႇ 96-ႁွင်ႈ၊ တႃႇၵူၼ်း 120-ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းၵျပၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 50-ပၢႆ ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈ-B ၸၼ်ႉ-4 ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ (ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးႁိုဝ်ယိင်း) ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈ-A ႁူမ်ႈၵူၼ်း 2-ၵေႃႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၾႆး၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သေ လႆႈလုၵ်ႉတီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈ ၸၼ်ႉ-4 ၵျွၵ်းတူၵ်းလူင်းတၢင်းတႂ်ႈသေ မီးလွင်ႈၸဵပ်းမၢတ်ႇတီႈၶႃ လႄႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄၾႆး၊ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းသင်သေ လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇထူး လႆႈမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ပေႃးတေႁၢၼ်ႉၸႂ်ပဵင်းပေႃးၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်သေ တေၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ ပီႊ-1943 သေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးပီႊ-1948 ႁဵတ်းပဵၼ်ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၵဵဝ်ႇပၢႆးၸီႇဝၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢႆးမႃးၼႂ်းပီႊ-1979 မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ် ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ပီႊ-2010 ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ယိပ်းၵမ် ၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇထူး ဢူးတေႇၸ လႆႈၶိုၼ်းၶၢတ်ႈဢဝ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ပိူင်ႇဝႆႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7-ပီႊ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆသေ တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႂ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း


Style Selector

Layout Style

Background Image