search

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး မႃးတၢင်းသီႇသႅင်ႇသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉ WY တင်းမူတ်း 7800 မဵတ်ႉ

ၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈၺႃးၵၵ်းၶင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/10/2017 ၵူဝ်ႇမွင်ႇထူး ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး မႃးတၢင်းသီႇသႅင်ႇ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တူၼ်ႈတီး-သီႇသႅင်ႇ တီႈဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆး တင်းမူတ်း 7800 မဵတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 7 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးတေ လူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈလူဝ်ႇၵတ်းယဵၼ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈယူႇတႂ်ႈမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈ မိူင်းသုမ်ႇငမ်း၊ ပေႃးၼႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တေလူတ်းယွမ်းလူင်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵႆႉတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ပေႃးဢဝ် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅၵ်ႇပၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တွၼ်ႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁပ်ႉပဵၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉ ဝႆႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image