search

Huawei Theme Manager  ဢၼ်ၼႆႉ  လႆႈသူင်ႇၽွၼ်ႉၸူးၽူႈၶူင်သၢင်ႈမၼ်းသေလႆႈသႂ်ႇမႃးပၼ်ၽွၼ်ႉတႆး တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတေႉတေႉလၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Playstore သေ တႅမ်ႈႁႃဝႃႈ
 
Huawei Theme Manager တႃႉ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၸၼ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
 

 

ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၽုၺ်ႇ Huawei Theme Manager တႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်း Fonts တႃႉ။
 

 

 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ Localized Fonts တႃႉ။
 
 ၼဵၵ်းၼင်ႇၼႆ
 
 
ၼဵၵ်းတီႈ Shan ၼၼ်ႉတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၽွၼ်ႉတႆးတင်းၼမ်
လႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ။
 
 ၼဵၵ်းတီႈ Get This Fonts တႃႉ။
ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေၸၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။
 
 
 တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Set This Fonts တႃႉ။
 
 
 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈOpen Huawei Themes App တႃႉ
တေၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈ Theme မၼ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၽွၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉသေ
ꧣဵၵ်း Apply တႃႉ။
 

Style Selector

Layout Style

Background Image