search

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ သင်ဝႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇkey မၼ်းၼႆတူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
 
 
တႃႇၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Re-Loader Latest Version 
တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ၊ 
 
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR File မၼ်းသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးဢၼ်ၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်ႉ ပိၵ်ႉဝႆႉၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ၊ ပေႃးလိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉၼႆ
လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇတီႈ Re-Loader ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ၊ တေဢွၵ်ႇမႃး Box  ဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၼဵၵ်းပၼ် Yes တႃႉ။
 
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ၼဵၵ်းတီႈ I Accept တႃႉ။
 
 
 ေတဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းမၢႆဢဝ် တီႈ Win ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Active တႃႉ။
 
 
 ၼဵၵ်း Yes တႃႉ၊ တၵႃႇႁဝ်းၶဝ်။
 
 
 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပႂ်ႉႉႉႉႉႉႉပႂ်ႉႉႉႉႉႉႉ
 
 
လိုၼ်းသုတ်း ပေႃးတူဝ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ Completed ၼႆၵေႃႈ ဢူဝ်ႇတႆးယဝ်ႉ၊
တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 
 
ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆ
ပေႃးမႅၼ်ႈတၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ သိုပ်ႇShare ပၼ် ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
လႆႈႁူႉမေႃတႃႉ။
 
 
ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးၼုမ်ႇ 

 

Style Selector

Layout Style

Background Image