search

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၵွင်ႉဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉသေ သမ်ႉၸႂ်ႈၽႄပၼ်လႅင်းမၼ်း တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ipad, iphone ဢမ်ႇၼၼ် ၶွမ်းတၢင်ႇလုၵ်ႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ပေႃးဝႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် Windows 10 ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Software  သင်သေ ၸႅၵ်ႇၽႄ Wifi ပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉလႆႈယူႇ။
 
 လွၵ်းလၢႆးမၼ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးတႂ်ႈၼႆႉ
 
ၶဝ်ႈတီႈ Start Menu သေ ၶဝ်ႈတီႈ Setting တႃႉ။
 
 
 
သိုပ်ႇၶဝ်ႈတီႈ Network & Internet  တႃႉ။
 
 
ၼဵၵ်းတီႈ Mobile Hotspot  သေ ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇတီႈတုမ်ႇ On ၼၼ်ႉတႃႉ။
 
 
 
ပေႃးၽုၺ်ႇယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလၢႆးၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉမၼ်းၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Edit တႃႉ။
 
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တင်းၼိူဝ် တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၼင်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇ လွၵ်းတႂ်ႈ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ  Wifi ႁဝ်းသေ 
ၼဵၵ်း Save တႃႉ။
 
 
 
 
ပေႃးၶဵင်ႇမူတ်းယဝ်ႉၼႆ လႅင်းၼႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၽႄဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူင်းသေ တူၺ်းလႅင်း ဢၼ်ဢဝ်ၶွမ်းၽႄဢွၵ်ႇလႅင်းၼႅတ်ႉဝႆႉ။
 
 
 
 
ၶၢဝ်ႇ - တႆးၼုမ်ႇ 

Style Selector

Layout Style

Background Image