search

ၽူႈတိုဝ်းၵမ် Windows 8, 10 သင်မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇယွၼ်ွၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ တေၵေးလိတ်ႈလႆႈၵႂႃႇပွတ်းဢွၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ယူႇၶႃႈ။
 
 
 ေပႃးပဵၼ်ဝိၼ်းတူဝ်းပႅတ်ႇ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ Folder ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းပဵၼ် ၽၢႆႇတႆးၼႆေတလႆႈၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ ၊ ပေႃးဢမ်ႇၶဵင်ႇတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇသီႇၸဵင်ႇၵူၺ်း၊ၼႂ်းဝိၼ်းတူဝ်းသိပ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶဵင်ႇၵေႃႈ ႁၼ်ယူႇ ပေႃးပဵၼ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်း လဵၵ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇပေႃးႁၢင်ႈလီ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶဵင်ႇႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်လီၼႆၵေႃႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄၼႆႉတႃႉ။
 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Windows 8 Font Changer တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ
 
 
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းသေ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇတီႈ Windows 8 Font Changer ၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉ။
 
 
 
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ တင်းၼိူဝ် လိူၵ်ႈဢဝ် IconFont သေ တင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ်ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈၶဵင်ႇၼၼ်ႉတႃႉ၊ တီႈၼႆႈတႄႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼမ်ႉၶူင်းၼႆယဝ်ႉ။ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်း Apply တႃႉ။
 
 
 
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း Log Off ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊ ၶွမ်းတေမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈဢႅပ်း Folder ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။
 
ၶၢဝ်ႇ - ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ

Style Selector

Layout Style

Background Image