search

Blue Stacks (Apps) တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼႂ်း Computer လႄႈ Android လေႃးၵၼ်

Blue Stacks (Apps) ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈ Android ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ Wechat ၊

Line ၊ Twitter ၊ Facebook ၊ Viber ၊ Google Talk ၊ Games ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႃႉၵႂႃႇတၢင်းလဵၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵၼ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၵူၺ်း။

Blue Stacks (Apps) ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈ Android ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ Wechat ၊ Line ၊ Twitter ၊ Facebook ၊ Viber ၊ Google Talk ၊ Games ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႃႉၵႂႃႇတၢင်းလဵၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵၼ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၵူၺ်း။

ၶိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇတၢပ်ႉလူဝ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ႁဝ်းသင်သေ Update ပၼ်ၶိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်လဵဝ်သေ Update ပၼ်မၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၼႂ်းၶိူင်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းUpdate ပၼ်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ႁဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်း Blue Stacks (Apps) ဢၼ်ၼႆႉလဵၼ်ႈၸိုင်  ၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း/သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉမၢႆတူဝ်ၶဝ်ႈ ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇၵူၺ်း၊ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆတူဝ်ၶဝ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်ၸိုင် ဢမ်ႇမွတ်ႇလူင်းလႆႈ။

တေဢဝ် ၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းလဵၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ Wechat တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းပၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈလႆႈ

 

 

ၽွၼ်းလီမၼ်း သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးဢူၺ်းၵေႃႉ တီႈၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ႁိုဝ်းၸိုင် မၼ်းတေထိူင်းႁႅင်း၊ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း Blue Stacks (Apps) ၼႆႉၸိုင် မၼ်းတေၽႂ်းႁႅင်းသေ ၼႃႈတၢင်းလဵၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တေၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁႅင်းလႄႈ ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်းၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။သင်ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုင် လုတ်ႇဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ


  

 

 

 

ၶၢဝ်ႇ - တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image