search

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၽွင်းငမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ဝၼ်းထီႈ 06 ထိုင် 07/12/2017 တူင်ႇ ဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်တေလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၽွင်းငမ်း (ဢုပ်ႉပိူင်ႇ) ၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈၸၼ်ႉဢိူင်ႇၶိုၼ်းမႂ်ႇ တီႈလုမ်း ၵေႃတႆး ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၸၢႆးလႅင်းၶမ်း ၽူႈၵပ်းသၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၽွင်းငမ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီဝႆႉ ၼၵ်းၼႃသေ သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ၶတ်းၸႂ်လိူၵ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈပူၵ်းပွင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီး မေႃယႃလူင်Dr.ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ၊ ၸုမ်းၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၊ ၸုမ်းတႆး ၵေႃႉလီ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ၊ ထမ်မမဵတ်ႉတႃႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO /TYN ဢိၵ်ႇၽူႈ သူၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 90 ပၢႆ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းလႅင်းၼႄ တီႈပွင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလီ ၊ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈ လၢႆႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈၽူႈၽွင်းငမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွႆၶမ်းပၢင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉ ပိူင်ႇၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ႁႂ်ႈမေႃလိူၵ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈၸင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ ”။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းလၢႆ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပူၵ်းတိုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူႉ ပွင်ႇလွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ တေဢဝ်ဝႂ်ပိဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉသေ ၸႅၵ်ႇပိုၼ်ပၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈ မီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် – ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image