search

ဝၼ်းထီႉ02/12/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈလင်လႄႈ ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း လူႉၵွႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2017ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း (11:30)မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ(99)ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽျူးၵျေႃႇၸူဝ်း
ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း(35)ၵေႃႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တိူင်းသိုၵ်း(ယလၶ)ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၵႅၼ်ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈမွၵ်ႈသီႇႁႃႈသိပ်းလုၵ်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇ
(60MM)တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းတွင်းၼိုင်ႈလင် တင်းၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈၼိုင်ႈလမ်းလူႉၵွႆ၊ ၵႃးလႄႈႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၢႆးလႃႉယဵၼ်ႇ ဢႃႇယု(38)ပီ၊ တင်းမႄႈၸဝ်ႈ ဢႃႇယု
(50)ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယူႇ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်သင် လွတ်ႈၽေးယူႇဝႃႈၼႆ။

 

 

ၵဵဝ်ၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမႃးယိုဝ်းၶဝ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸမ်တေတဵင်ႈၶိုၼ်းၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈငိၼ်း
သဵင်ၵွင်ႈမေႃးဢွၵ်ႇလႄႈ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇတႄႉၶဝ်ယိုဝ်းဢွၵ်ႇသၢမ်လုၵ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းတႄႉ မီးလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း လုၵ်ႈဢၼ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵၢမ်ႇလီဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး
ၵူၼ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းဢွတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးသၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ ၸွမ်းၼင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်
ဢိင်ဢၢင်ႈၶေႃႈဝႃႈ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆသေ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) သုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ်မႃးယူႇ။

 

 


ၶေႃႈမုၼ်း / ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း

Style Selector

Layout Style

Background Image