search

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 18 ၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်းၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ် Ice-Cream သေ ပဵၼ်ၵွင်ႉ မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ လႄႈလႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုဝ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ်(ယေႇၶႄးၶျွင်း) သေ ဢွၼ်ၵၼ် မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ မေႃသွၼ်/ ၶူးသွၼ် သူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင် ဝၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉသေ တၢင်ႇၵႃးမႃးၶၢႆ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ် သမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်း ၸၼ်ႉမူႇလ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ။ တေလႆႈ ဝႃႈၵိၼ်ၽိတ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မေႃယႃၶဝ်လၢတ်ႈ ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိၵ်ႈ (မိုက်ကယ်) MICHAEL ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ။ မၢင်ၵေႃႉ သမ်ႉမီးပႃးလူမ်းမႆႈ(ၼၢဝ်) ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 18 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉမူလ(မူလတန်း) ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉသွင် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 5 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉသီႇ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉႁႃႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉႁူၵ်း ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉၸဵတ်း ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 18 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးမႃးႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image