search

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်ႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်ၵၼ်တင်း(SSPP/SSA)။

 

ဝၼ်းထီႉ 29/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(8)မူင်း(25)မိႉၼိတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ(147) ဢဵၼ်ႁႅင်း(60)ၵေႃႉ ဢၼ်ၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၵူၼ်းသိုၵ်း(SSPP/SSA) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈၵွင်းမႆႉႁုင်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၼွင်မူဝ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉလိၼ်းၵူၼ်းလွႆ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ(40)လၵ်း။

 

 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးသုၼ်လႆႈလၢတ်ႈၼႂ်း(SSPP/SSA)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ယွၼ်ႉသင်လႄႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႉ လူဝ်ႇထၢမ်တူၺ်းတပ်ႉမၢၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်လုၵ်ႉၼွင်ၵေႃႈလူင် ၶီႇၵႃးမႃးတင်းၶိုၼ်း မႃးလူင်းတီႈဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းသေ ၵႂႃႇၼွၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၶဝ်လုၵ်ႉႁႅၼ်းၶူဝ်းၶဝ်သေ ၵႂႃႇၸူးၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

 

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ပၢင်တိုၵ်းတေယႂ်ႇဢမ်ႇယႂ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ပေႃးၶဝ်ၽႅၼ်ယိုဝ်းႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈၵႃႈလႆႈၵႅတ်ႇၶႄႇတူဝ်သေယိုဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်းႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၾၢႆႇႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂႃယိုဝ်းၶဝ် ဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

 

တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉၵေႃႈလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇ(15) မိၼိတ်ႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တႄႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းတပ်ႉၼွင်ၵေႃႈသေၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း သႅင်ၵႅဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ဢေးၵူႇ

Style Selector

Layout Style

Background Image