search

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 November 2017 ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (JMC) ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA)

လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းပႃႇရမီႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

ပိူင်လူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး တင်းမူတ်း ဢၼ်တေႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း သၽေႃးတြႃး ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း (Revisit on JMC concept) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈတိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၶေႃႈတိူဝ်ႇထိုင် ဢၼ်လႆႈၸႅတ်ႈထတ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၸႄႈမိူင်း လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် EAOs-8 JMC ၼႆႉ တေၸတ်းတေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 November 2017 တင်းႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း၊ ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃးဢၢႆႈၸႅတ်ႉၽူဝ်း (ၽူႈၶဝ်ႈပႃး CEC-KNU) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Style Selector

Layout Style

Background Image