search

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (NCA EAOs-8) ဢၼ်မီးၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သွင်ၽၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵဵပ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း-6 ၵႂႃႇတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်း တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄသုင်သုတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸူဝ်းဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽၢႆႇ NCA EAOs-8 မီးၽူႈၼမ်းၸုမ်း PPST/ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KUN) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း တီႈၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ် တၢင်ႇၼႄလွင်ႈၵၢၼ်မႄးထတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA၊ လွင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး (ToR) လႄႈ လွင်ႈပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် (SOP) ဢၼ်ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) တိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ၊ လွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Union Accord) လႄႈ တွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Joint Implementation Coordination Meeting - JICM) ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေယဝ်ႉ ၼႂ်း JICM ၼႆႉ ၼိုင်ႈၽၢႆႇလႂ်မီးတူဝ်တႅၼ်းသုင်သုတ်း 8-ၵေႃႉ လႄႈ မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းလႆႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image