search

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ် လၢႆးပိၵ်ႉ Automatic Update တီႈၼႂ်း Windows  Windows 10 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ
 
  
ဝၢႆးသေၽူႈတႅမ်ႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝိၼ်းတူဝ်းသိပ်းယဝ်ႉ တီႈဝႆႉတီႈဝၢင်းမၼ်းၵေႃႈ
လႆႈႁၼ်ပိူင်ႈဝႆႉတင်းၼမ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ဝိၼ်းတူဝ်းၸဵတ်း၊ ႁႃတီႈမၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ
ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉၼႆၵေႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈႁႃယၢပ်ႇၼၼ်ႉ
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉၼႆႉတႃႉ။
 
ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Control Panel တႅမ်ႈႁႃတီႈၼႂ်းလွၵ်း Search box ၼၼ်ႉတႃႉ၊
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Control Panel ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။
 
 
 ၼဵၵ်းတီႈAdministrative Tools ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 
 
ၼဵၵ်းတီႈ Services ၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 
 ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ တီႈ Windows Update ၼၼ်ႉေသ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Properties တႃႉ။
 
 တီႈၼႆႈ လိူၵ်ႈဢဝ် Disabled သေ ၼဵၵ်း OK တႃႉ။
 
 
 
ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးၼုမ်ႇ 

Style Selector

Layout Style

Background Image