search

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၾူၼ်လႃႊၼီႊၺႃႊ တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းမႃးသေ တူင်ႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းတေႃႇ 24 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၸႂ်ႈယၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းမႃးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တူင်ႈၼႃး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉတူႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိုင်ႈတႆး မၢႆ (3) လၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တူင်ႈၼႃး 30 ဢေႇၵ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽွႆႈ ဢိူင်ႇပၢင်ၼႃး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈၼႃး တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸေႊဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်တူင်ႈၼႃးၶဝ် လႆႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသၢႆး မီး 10 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း ပႅတ်ႇၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုင်းႁူၵ်းၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး ႁူၵ်းၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵွၼ်ၼဵင်ႈ သွင်ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵေႃႇလႅင် ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လုၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တူင်ႈၼႃး ဢၼ်လူႉလႅဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸေႊဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵႃႊႁိုဝ်တေႉတေႉၼႆ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၵႃႊႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၽၢႆႇတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ ၸေႊတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၽၢႆႇတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ ၸေႊတွၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈလုမ်းၸေႊမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၵူႊတီႈၵူႊတၢင်းသေ ၸဵမ်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။


Style Selector

Layout Style

Background Image