search

ဝၢႆးသိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၵေႃႉ႞ ၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်သေ လႅၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်ႊလိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 13 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ  မိူင်းၵၢဝ်းလီ ၼိူဝ် ယုၵ်ႉထၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၶၢႆႉလၢႆႈသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ်၊ သိုၵ်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမႄႇရီႇၵၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၵေႃႉပၢႆႊၶဝ်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၵေႃႉၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်သေ ပၢႆႊၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈၼၼ်ႉ ၶပ်းၵႃးၵျိပ်ႉ ႁေႃႈၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် ၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ယဝ်ႉ လူင်းၵႃးလႅၼ်ႈၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

မိူဝ်ႈမၼ်းလူင်းၵႃးၵျိပ်ႉသေလႅၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉတီႈလႅၼ်ႊလိၼ်ၼၼ်ႉ လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း ၽၢႆႇလင်မၼ်း။ ယိုဝ်းမွၵ်ႈ 40 ၵမ်းသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းမၼ်းႁႃႈလုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမၼ်းၵိုတ်းၶမ်ယူႇတီႈႁူဝ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် ၵၢဝ်းလီၼိူဝ် လႄႈ ၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ တိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် ၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် လၢၵ်ႈၸၼ်မၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းသေ ဢဝ်သူင်ႇထိုင်တီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ၸမ်တီႈသုတ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၶဝ် လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်းၸွမ်းလင်မၼ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉတၼ်းထိုင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းလႅၼ်ႊလိၼ် ၵၢဝ်းလီတႂ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းတီႉၺွပ်းမၼ်းလႆႈ။ သိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉၶွပ်ႇလႅၼ်ႊလိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈယိုဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းၵၢဝ်လီတႂ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင်လုၵ်ႈသိုၵ်း ၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၵေႃႉ႞ ၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်သေ ပၢႆႊလွတ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၵၢဝ်းလီၼိူဝ် ၶၢႆႉလၢႆႉပႅတ်ႈသိုၵ်းၸိူဝ်းပႂ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ်ၼၼ်ႉသေ တိူဝ်းတၢင်းၼမ် ၽူႈႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈႁႃႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တီႈပၢင်သဝ်း သိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် ၼၼ်ႉ မီး 35 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးမႃး 40 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၵၢဝ်းလီးတႂ်ႈ သၢမ်ၵေႃႉ လႄႈ သိုၵ်းဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ သၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းၵၢဝ်းလၢဝ်းလီၼိူဝ်ၵေႃႉပၢႆႊမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ယွၼ်ႉၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈ သိုၵ်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ဢၼ်ပၢႆႊမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  တီႈၶွပ်ႇလႅၼ်ႊၽၢႆႇမိူင်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ တင်း သိုၵ်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၵၢဝ်းလီၼိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်း ပၢႆႊဢွၵ်ႇမိူင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း မိူင်း႞။ ၼိုင်ႈပီႊလႂ် မီးၵူၼ်းလၵ်ႉပၢႆႊဢွၵ်ႇမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ပၢႆႊၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ၸင်ႇသိုပ်ႇပၢႆႊၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵၢဝ်းလီတႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

 

Style Selector

Layout Style

Background Image