search

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Helicopter ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈၼႆ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ။

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA တႄႇပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 November 2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 16:00-မူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမၢႆ-1 AA ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ဝၼ်းထီႉ-19 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:50-မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႁမ်း ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပႃး ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Helicopter 2-လမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈ တင်းႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ AA ၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ။

လွင်ႈသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူးတီးတွင်ႇၼႆ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လႄႈ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ မီးယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ သၢႆမၢႆႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ AA ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ဢမ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၵႆတူၺ်းတႄႉ လႆႈႁၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်ပၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2017 ပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇသၢႆသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇ AA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း AA ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈၼႆသေ တႄႇၼၼ်ႉမႃး သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၶိုၼ်ႈ။

 ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်းဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃး ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image