search

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2017။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈ ပဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈယိူင်းမၢႆပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႆႈၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်မီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸွႆႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းထိုင်ယိူင်းမၢႆလႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ” သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Xin Hua ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

Mr. ဝင်ႊဢီႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶႄႇၽွမ်ႉတေသၢၼ်မိုဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၶိုင်သၢင်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၊ ယွၼ်ႉၶႄႇတင်း မၢၼ်ႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉၵၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ” ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image