search

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ တီႉၵမ်လႆႈ ၵူၼ်းၸုမ်း႞ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵေးသီး တေႃႉယႃႈလမ်မႃး ဢၼ်ၵိုင်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႊ မွၵ်ႈၵဝ်ႈလၢၼ်ႉသေ ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး တီႈပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃ ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ ႁၼ်ၵူၼ်းၸုမ်း႞ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶီႇၵႃးယူႇ။ ၼႂ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 17 ပီႊၵေႃႉ႞၊ ၼၢင်းယိင်းဢႃႇယု 18 တေႃႇ 41 ပီႊ သီႇၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃႇယု 28 ပီႊ ၵေႃႉ႞။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် သွၵ်ႈႁၼ်ယႃႈလမ် ၼႂ်းထူင်ပႃးၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇတီႉတီႉၶဝ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းပလိၵ်ႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၶဝ် လၢတ်ႈလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ- ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈၵေးသီးသေ တေႃႉယႃႈလမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ဢဝ်ယႃႈလမ် သိူင်ႇမႃးၼႂ်းၶူဝ်းၶဝ်တေႃႇထိုင်တီႈၼႆႉ။ ၶဝ်လတ်းမႃးတၢင်းထိူၼ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းယိင်းၵေႃႉ ဢႃႇယုယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ဢၢင်ႈတေႃႉၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး၊ မၢင်ၵေႃႉတေပႃး တၢင်းၼၵ်း မွၵ်ႈ ႁႃႈၵီႇလူဝ်ႇ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၼၵ်းႁူၵ်းၵီႇလူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သၢင်ႇလူး ဢႃႇယု 28 ပီႊ  ၊ ၼၢင်းၵူႇ ဢႃႇယု 41 ပီႊ ဢိၵ်ႇ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 18 ပီႊ သၢမ်ၵေႃႉ တင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 17 ပီႊၵေႃႉ႞ ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ပိုတ်ႇလိူင်ႈလူၺ်ႈ ၾိင်ႈမိူင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈယူင်းၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image