search

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပိုၼ်ႉထၢၼ် (အခြေခံပညာဦးစီးဌာန) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈတပ်ႉ လွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ႁပ်ႉ ၶူဝ်းတွၼ်ႈ၊ ၶၢႆဝႂ်ပွႆးလၢမ်း၊ ၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ဢိၵ်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်း႞ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႄပႃးဝႃႈ – ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸီႉသင်ႇဝႆႉၵမ်း႞ယဝ်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ တီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ယႃႇပေႁပ်ႉၶူဝ်းတွၼ်ႈ၊ ၵၢၼ်ဢၼ်တေပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁဵတ်းသၢင်ႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတႃႇ ဢွင်ႇၼႅင်ႇၸူဝ်း ၶုၼ်ၸတ်းၵၢၼ် (ညွှန်ကြားရေးမှူး) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပိုၼ်ႉထၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉတီႈမေႃသွၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ယႃႇပေၵဵပ်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ။ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ​လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸီႉသင်ႇထႅင်ႈၵမ်း႞” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မေႃသွၼ်ၵေႃႉ႞ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇႁူင် ႁူင်းႁဵၼ်းလင်႞ ၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈ။ တီႈလုမ်းၵွၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸေႊဝဵင်းတီႈ႞ၵေႃႈ ၶၢႆၶူဝ်း (သိူဝ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈ တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း) ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႊမိူင်းယၢင်းလႅင်​ ၵေႃႉ႞ ၶၢႆပပ်ႉတႅမ်ႈ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ မေႃသွၼ်ၸၼ်ႉသုင် သၢမ်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶၢႆပပ်ႉ တင်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈသေ လူတ်းၸၼ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈသႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သင်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်း၊ ၶၢႆသေမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ႁပ်ႉၶူဝ်းတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တိူင်ႇၸႅင်ႈလႆႈတီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မၢႆၾူၼ်း 067-3407397၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မၢႆလုမ်း (၁၃၊ ၂၁) ၼေႇပျီႇတေႃႇ (ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် ၁၃ ၂၁ နေပြည်တော်)၊ ဢီးမေး This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Style Selector

Layout Style

Background Image