search

ၶွင်ႇသီႇ ဝဵင်းၵလၢတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ (Glasgow) တီႈၸိုင်ႈမိူင်း သၶွတ်ႉလၢၼ်ႇ (Scotland) လႆႈႁုပ်ႉယိုတ်းၶိုၼ်း သူးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းလူင် (Freedom of the City) ဢၼ်လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မိူဝ်ႈပီႊ-2009 ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။


သူးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းလူင် (Freedom of the City) ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇ ဝဵင်းၵလၢတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈပၼ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ-2009 ႁူဝ်လိူၼ်-March ၽွင်းမၼ်း တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇသေ သမ်ႉမီးလွင်ႈႁဵတ်း ဢုပႅၵ်ႉၶႃႇ ဢမ်ႇဝႆႉမႅတ်ႉတႃႇ လူလွမ်တူၺ်းထိုင် ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇ ဝဵင်းၵလၢတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁုပ်ႉယိုတ်းၶိုၼ်း သူးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း


Style Selector

Layout Style

Background Image