search

ယွၼ်ႉႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉ႞ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပႃႇႁႆး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉ႞ တၢႆၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈသႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
 
ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉသေတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ် လုင်းထေးဢွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇဝၢႆးပႃႇႁႆး ၸေႊဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဢိူင်ႇၵူင်ႇၵျီးသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈထုၵ်ႇယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႁဵတ်းပႃး ၵူၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႉ႞ ၼႆယဝ်ႉ။
 
ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပလွင်ႇၵူင်း 10 ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်း ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း (ရာအိမ်မှူး) ႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ လုင်းထေးဢွင်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လႄႈ ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း (ဆယ်အိမ်မှူး) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ် လႄႈ တင်းတူဝ်သေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်လိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈသႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
 
 
ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆသေ ၵျေႃႇၸိၼ်ႇလတ်ႉ၊ ၼွင်ႇငိုၼ်း၊ ဢၢႆႈၵျေႃႇ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၸုမ်းပ
လိၵ်ႈ ၸေႊဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႉၵမ်ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉသေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ လူၺ်ႈ ၾိင်ႈမိူင်း ၃၀၂/၂၉၄/၁၁၄ ၼႆယဝ်ႉ။
 
မိူဝ်ႈ 1989-1990 ၼၼ်ႉ ၶမ်ႇပၼီႇၵၢဝ်းလီ ဢၼ်႞ သိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ် ဢူးထေးဢွင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ၶိုၼ်းသိမ်းဢဝ်သေ ပၼ်သုၼ်ႇႁဵတ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းငမ်းယဵၼ်ၶဝ် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵိၼ် ပီႊလႂ်ပီႊၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
 
 
 
ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image