search

ဢူးၸေႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း Myanmar Payment Union (MPU) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉ ၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) ၵူႊယေး ငိုၼ်း တေဢူၼ်းငိုၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶႅပ်းဝႂ်မၼ်းယူႇ။ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 90 ဝၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးယေးငိုၼ်းၶဝ် မႃးၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးၼႆႉၵွၼ်ႇ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေႉၸႂ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈသေႁဵတ်း။ ၼႂ်းပီႊတေမႃးၼႆႉ ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉႁႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းသေ ၸၢႆႇလႆႈငိုၼ်း ၵႃႊၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်း။ ပေႃးလၢႆးၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်တႄႉ တႃႇဢူၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈယေးငိုၼ်း ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၼႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) မီး သၢမ်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပၢႆ။ ပီႊတေမႃးၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတေၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ။ ပေႃးမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်မႃးၸိုင် လိူဝ်သေၵၢတ်ႉဢၼ်ၸၢႆႇငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊတိူဝ်းမႃး ၶႅပ်းၸိူဝ်ႉၸိုၵ်း (Credit Card) ဢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈငိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶမ်ႇပၼီႇ ၵေႃႉ႞လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢူၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်း ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵွၺ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတူၵ်းၼႆ ဢူၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ၸိူင်ႉထိူင်းၼႃႇ။ ပေႃးဢူၼ်းၸူးလႆႈ တီႈယေးငိုၼ်း တၢင်ႇဢၼ်ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) လႆႈပဵင်းမိူၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း တိုၵ်ႉၸႂ်ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ သႂ်ႇၶႅပ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈသေ တေႃႉတႄႉ ယုၵ်ႉၼႄ တီႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၵူၺ်းသေ ႁႂ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသႂ်ႇသိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈမၼ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image