search

ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ယႃႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

ဝၼ်းတီႈ 13/09/2017 ယၢမ်း 9:15 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵႂႃႇပၢင်ၸႃႉသေၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈမႃး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးတၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယိုဝ်းၸွမ်းလင်ၶဝ်သေ ဢမ်ႇၵႃး သိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းထႅင်ႈထိုင် ၵွင်းၽၵ်းႁီႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်လူမ်ႇ။ ဢွင်ႇတီႈယိုဝ်းဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ယႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ မႃးပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၼၼ်ႈ။ ပျီႇတုၸိတ်ႉႁွင်ႉၵိုတ်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလႄႈၶဝ်ယိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ။ သင်တိူဝ်ႉၵူၼ်းတႄႉ ၸၢင်ႈတၢႆတႄႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလီ ႁဵတ်းသေဢိတ်း။ ယိုဝ်းတႄႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ဝၢႆးၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ထူပ်းၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း။ ပေႃးၾၢႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽိတ်းတႄႉၸိုင် ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ- ဢမ်ႇၼၼ် ဢုပ်ႇ ပူႇၵႄႇ ပူႇၵၢင်ႉသေ ၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်ယိုဝ်းၶဝ် ၼၼ်ႉ မဝ်းလဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတႄႉဝႃႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႆႉၵႆႉဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ်သိုင်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈၼၼ်ႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လႆႈမႃးဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ၸင်ႇတၢင်ႇပၼ် တီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵေႃႈ တေႁႃလၢႆးတၢင်းမၼ်း တိုၼ်းတေလႆႈလၢတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈ မၼ်းမီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/09/2017 ၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးတၢၼ်းဝႃႈတီႈပၢင်ၵုမ် ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ယႃႉ ၽႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးႁွင်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းၼႆၸိုင် မီးဢၶႂၢင်ႉယိုဝ်းတၢႆလႆႈ။ ပေႃးဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ တၢင်ႇထိုင်တၢင်းၼိူဝ်ၸိုင် တေယွၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆထႅင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image