search

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 140 ပၢႆဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်ႈတီႈ 30/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၶိုၼ်ႈၾႃႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ႁႄၵၼ် ၵူဝ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးဢွၵ်ႇမႃး မူၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆးၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၸင်ႇဢွၼ် ၵၼ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈမႃးတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး တေမီး 146 ၵေႃႉ၊ 46 လင်ႁိူၼ်း ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင်တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးလီယူႇၼႆ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ႁဝ်းၶႃႈ တေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၼၢင်းယိင်း ၽူႈၸၢႆးသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တႆးလႄႈ တဢၢင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/10/2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ယူႇတၢင်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင်သေ ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉ လွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး လွမ်ႉႁွပ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူႈလင် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ 2 လုၵ်ႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၸဝ်ႈမိူင်းဝႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးယူႇ ဝႆႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင်း ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တင်းမူတ်း လင်ႁိူၼ်း 60 လင်ပၢႆ တိတ်းၸပ်း လႅၼ်ၶၼ်ႈ ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 10 လၵ်းပၢႆ၊ ၸမ်ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး မွၵ်ႈ 5 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image