search

ႁူင်းၾႆးဝိၼ်လူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်းဢဝေႇရႃႇ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ႁူင်းၾႆးဝိၼ်လူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ တူၼ်ႈတီး ၼႆၼၼ်ႉ ပွႆႇၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်းသုင် 130 ထတ်းပၢႆသေ တူၵ်းလူင်းမႃး တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢင်းဢဝေႇရႃႇ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 7 ပီ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လိူၼ် 12 မူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းၾႆးဝိၼ် ၸဵင်ႇၼႃႇပၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တူၼ်ႈတီး ပွႆႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 130 ထတ်းပၢႆသေ တူၵ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ၽူႈ ယိင်းၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 7 ပီ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 6 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 7 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းတူၵ်းသႂ်ႇလႄႈၾႆးမႆႈ တေလႆႈ ဝႃႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း (ပွႆးႁူင်းၾႆးဝိၼ်)ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/10/2017 ထိုင် 04/11/2017 ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်း။ ပီၼႆႉ ႁူင်းၾႆးဝိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶႄႉၶႅင်ႇ မီး 390 လုၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image