search

ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸၢင်ႈပွင်ၸတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဢမ်ႇၵႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ပႃး လွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၵ်ႉထီႉ-1 ၸဵမ်ၵႂႃႇ။

ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၼႆႉ တႄႇၸတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်း တီူလုမ်းသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 UPDJC ၸုမ်းၽူႈၼမ်း NCA EAOs-8 တွၵ်ႇတႃႇ သလၢႆးလျၢၼ်ႇမူင်းသႃႇၶွင်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2 UPDJC ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢူးသူႉဝူၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ၵုမ်။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် UPDJC သေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ တႃႇတေပွင်ၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3၊ လွင်ႈဢွင်ႈတီႈ လႄႈ လွင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း UPDJC၊ လွင်ႈတႃႇတေ ယိုၼ်ႈၽိုၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Union Accord) ၶၵ်ႉထီႉ-1 ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37-ၶေႃႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ၵမ်း-2 ပူၼ်ႉမႃးထိုင်တီႈၼႂ်းသၽႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၵ်ႉထီႉ-1 ၼႆႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ UPDJC ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈဝႃႈ- ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37-ၶေႃႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၵ်ႉထီႉ-1 ၼႆႉ ၸွင်ႇတေလီဢဝ် ဢမ်ႇလီဢဝ် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ သၽႃးၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်တီႈ ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် 21 ၵမ်း-2 ၶေႃႈၸိူဝ်းဢမ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇတီႈ UPDJC သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၶွမ်ႇမတီႇမႄးထတ်းသၢင် - Review Committee လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ် တႃႇၸၢင်ႈမႄးဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ မူႇပိူင်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37-ၶေႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတင်းမူတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႄႈ မီးတီႈယုပ်ႈယွမ်းဝႆႉၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တေမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မူႇပိူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ်  (ToR)၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတိုတ်ႉၸၼ် မူႇပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ် Standard Operating Procedure (SOP) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈတႃႇတၢင်ႇၼႄလႆႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၵ်းပိူင် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ (CSO Forum)၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ယုၵ်းယၢင်ႇ UPDJC - Proposal Drafting Process ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ 3-ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း၊ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယၢင်း၊ ၶျၢင်း လႄႈ ပဢူဝ်းၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵိုတ်း(ပႃးတႆး)ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈယင်းပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ထႃးဝွႆႇ၊ ပၵူဝ်း လႄႈ တူၼ်ႈတီး (ယွၼ်ႉတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်း-2 လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸတ်း)၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵူၺ်း။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈ (Union Accord) ၶၵ်ႉထီႉ-1 ဢၼ်ပႃး ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37-ၶေႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမိူင်းတႆး ပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပႆႇလႆႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းၸတ်း ၼႂ်းလိူၼ်-December 2017 တေထိုင်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image