search

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း မိူင်းလႃး 5 တီႈ (မိူဝ်ႈ 28/09/2016) ယဝ်ႉလိူၼ်ၼိုင်ႈ၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/10/2016 မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းလႃး မႃးတေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း။

“ တႃႇပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ၊ ဝႃႉၵေႃႈၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈဢမ်ႇ ပိုတ်ႇ ပၼ် ပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႉ ဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇမူတ်း ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်ၼိူဝ်ဝႃႉ ၵူဝ် ဝႃႉ ႁဵတ်းပၼ်ႁႃလႄႈ တေဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ဝႃႇ ၵႃႈဝႃႉဢမ်ႇထွၼ်” ဢူးဢႃႇသၢၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈ။

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း မိူင်းလႃး 5 တီႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 6 လိူၼ် လိူၼ် March 8 ဝၼ်း၊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပၼ်ၶိုၼ်း 4 တီႈသေတႃႉ တီႈလွႆသၢမ်သုမ်ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထွၼ်ပၼ်၊ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တိူင်းသိုၵ်းၵဵင်း တုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃးသိုၵ်းဝႃႉ ပႆႇဢွၵ်ႇ လွႆသၢမ်သုမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေပႆႇပိုတ်ႇပၼ် ၶူဝ်တႃႈပိင်း ဝႃႈၼႆ။

“ တၢင်းမိူင်းယွင်း-မိူင်းယုတႄႉ ပၼ်ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ယူႇ တၢင်းဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉမီးတႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇ၊ တီႈတႃႈပိင်းၵေႃႈ ပႆႇပိုတ်ႇ၊ တႃႈပိူမ်းၵေႃႈ ပႆႇပိုတ်ႇ၊ ပေႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းလႃးၵမ်းၼႆႉ ၶေးတေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇ ပၼ်ယူႇယူဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၶူဝ်တႃႈပိင်း ဝူင်ႈၵၢင်ၵဵင်းတုင်-မိူင်းလႃးလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶႅၵ်ႇၶႄႇ/ထႆး တွင်ႈတဵဝ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယွင်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆ မိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2016/09/28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ တပ်ႉၸုမ်း 468 မိူင်းပွၵ်ႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း 5 တပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ်ႉ မိူင်းလႃး – ဝၢၼ်ႈၶူဝ်သုင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူၵ်း၊ ပၢင်မၢၵ်ႇၾႆး၊ လွႆၵိဝ်ႇသၢႆး တင်း လွႆသၢမ်သုမ်။ ဝႃႉတင်းမိူင်းလႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႉ တပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆသၢမ်သုမ်တႄႉ သိုၵ်းဝႃႉတိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ် ဝႆႉယူႇ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image