search

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3-ၵေႃႉ ပွၵ်ႈတီႈသၼ်လွႆလွႆးၸုၼ်း ဢိူင်ႇလွႆးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2-ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 October 2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ဢူးၽူဝ်းမႄး၊ ၽူဝ်းသျၢၼ်း၊ ဢွင်ႇၶျူဝ်ႇဢူး ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၵႂႃႇၵၢၼ်တီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆလွႆးၸုၼ်းသေ ၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၸုၼ်း 3-လၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ဢူးၽူဝ်းမႄး လႄႈ ၽူဝ်းသျၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းသေ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွင်း၊ ၵဵဝ်ႇတၢင်းၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၵွင်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈတၢင်းၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉမီးယူႇတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸွမ်းၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ ဢွၼ်တၢင်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ပိူင်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ “မိူင်းၵွင်” (မိူင်း= မိူင်း/ဝဵင်းလူင်၊ ၵွင်= ၵွင်ႁႆႇ/ၵွင်တႆး)။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image