search

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ လႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ PowerDirector .apk  မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်တႄႉ ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇ

 

 

 
ဢၼ်ၼႆႉ တေယၢမ်ငိၼ်းၸိုဝ်ႈ၊ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉမၼ်းယူႇ ၊ တီႈၼႂ်ႈၽူင်းၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်တီႈၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႉၼမ်ယူႇၼႆလႄႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ
တႃႇၽူႈၶႂ်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၶဝ်တႄႉ ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ
 
 
 
 
ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးၼုမ်ႇ

Style Selector

Layout Style

Background Image