search

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 29-ပီႊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ လႆႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမိုတ်ႉၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၼႆႉ လႆႈလဵၼ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30-မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 13:00-မူင်း တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈပႃးၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD)၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢူးလၢႆးၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလဵၼ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်သေ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၵၢဝ်၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းပႅင်းၵၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉလၢႆတီႈလၢႆဝဵင်း လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း မိုတ်ႉၵိုတ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈႁႂ်ႈၽႄႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်းၸၼ်ႉ၊ ဢိၵ်ႇလွင်ႈႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းမီးႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼမ်ႉၶမ်း သြႃႇၸၢႆးမၢဝ်းၶမ်း (ႁွင်ႉ) သြႃႇၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းသေ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈဝႃႈ- တီႈႁဝ်းႁႃး လႆႈတဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသၢၼ်မိုဝ်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တႄႉတႄႉ၊ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ယုၵ်ႉတိၼ်တမ်း ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းပဵၼ်လိူတ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၵဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႉတီႈၼႆႉ၊ ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image