search

မေႃသွၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႄၸၼ်ႉၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းမေႃသွၼ် ၽူႈ ၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း(ၽႄ)ၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈၶွပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းမေႃသွၼ် ႁွင်ႉဢဝ် ၶူးသွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁိူၼ်းမေႃ သွၼ်ၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပွင်ႇဝႃႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈ မိူင်းဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းလႆႈ။ တေႃႈလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

: none; opacity: 1; transition: all 0.4s 

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မေႃသွၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ပႃးၾူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ထႅင်ႈသွင်ၶိူင်ႈ၊ တေႃႈလဵဝ် တီႈၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႈ ဢိုတ်းဝႆႉသေ ၶူးသွၼ်ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမူတ်း။ ဝၢၼ်ႈၶွပ်ႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ တဢၢင်းယူႇသဝ်းဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ The Voice ဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈ မီးမၢႆမီႈယူႇ။ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈသေဢိတ်းၶႃႈ မဵဝ်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တေဢဝ် လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၶွပ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း လင်ႁိူၼ်း မီး 100 ပၢႆ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းယူႇသဝ်း ၵမ်ႈၼမ်။ ယၢၼ်ဢိူင်ႇ မိူင်းငေႃႉ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် မေႃသွၼ်၊ ၽူႈမၢႆတင်းသဵင်ႈ မီး 14 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉမီး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵေႃႉလဵဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ် လွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image