search

ပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး တီႉလႆႈ ယႃႈဢႆႊသ်ႉ ၼမ်ႉၼၵ်း 250 ၵီႊလူဝ်ႊ ၵႃႈၶၼ်တေမီးမွၵ်ႈ 62500 သႅၼ် ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးသႅၼ်း CROWN ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း တူၼ်ႈတီး မႃးတၢင်းၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈ ယႃႈဢႆႊသ်ႉ ၼႂ်းၵႃး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတူၼ်ႈတီး- ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ယႃႈဢႆႊသ်ႉၼႆႉ သႂ်ႇၼႂ်း ထူင်ၸၢၼ်ႈသေ တၢင်ႇသႂ်ႇတၢင်းလင်ၵႃးမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႃး ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း ပဵၼ်ၵႃးသုၼ်ႇ တူဝ်။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် တီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းတူင်ႈတႃႈ မႃး တေၵႂႃႇသူင်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈၶွင် ယႃႈဢႆႊသ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈၵုမ်းၶင် တူဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးမျႃႉဝိၼ်း ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image