search

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ႁူဝ်ႁူပ်ႈပၢတ်(6)လိူၼ်ပီ(2017)ၼီႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝၼ်းထီႉ(09-26/07/2016)တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ

 

လႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၵူတ်ႉမၢႆ(ဢူႉပေတေႇ) လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးတၢင်းယၢပ်ႇ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး၊ သိုပ်ႇသိုပ်ႇတၢမ်းတၢမ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလဵင်ႉလူ ဢွမ်ႈတွမ်းပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈမႃး လၢႆၶၵ်ႉလၢႆငၵ်ႉယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇၸေႈမိူင်းပလွင်ႈ (PSLF/TNLA)

Style Selector

Layout Style

Background Image