search

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ သႅၼ်း 9 မမ 4 ႁဵင်လုၵ်ႈပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈယၢင်းၶၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ႁူပ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ(လှည့်ကင်း) ႁွင်ႉမၼ်း ၸၢႆးၵိုတ်း၊ ၵူၼ်းႁေႃႈ ဝႆႉလူတ်ႉသေလႅၼ်ႈပၢႆႈ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ ႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈသႅၼ်း 9 မမ တင်းမူတ်း 4,350 လုၵ်ႈ သႂ်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈဝႆႉ 2 ထူင် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Sang Gan Ngo 1 copy
 
ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းသေ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 30 ၵေႃႉ။ဝၼ်းတီႈ 20 – 24 /11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ Agriterra, Nether land ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး MyCoop Pilot Training ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.culture 2 copy
 
ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးဝႆႈသႃ ထွမ်ႇထမ်း(တြႃး) တင်းၼမ်လၢႆ။ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2017 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးယွင်ႈ ယေႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 24/11/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်းၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (04:30)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =  41.7763  ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =    1,364.88 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.703  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
IDM 6 crack copy
 
Internet Download Manager 6.25 Build 3 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်လွင်ႈၶွမ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ် Internet Download Manager 6.25 Build 3 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
6 copy
 
လၢႆးၸၼ်ဢဝ် Video တီႈၼႂ်း Facebook ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉ apk

လၢႆးဢဝ်ၽူင်းႁဝ်းသေ ၸၼ်Video တီႈၼႂ်း Facebook ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉ apk သင်သေ ၸၼ်ဢဝ်းလူင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလဵပ်ႈ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 30 ၵေႃႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ သႅၼ်း 9 မမ 4 ႁဵင်လုၵ်ႈပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ ယွၼ်း သူးႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇလီၵတ်းယဵၼ်။

Style Selector

Layout Style

Background Image